Het is jammer dat we deze blog moeten schrijven maar dat is de consequentie van ervaring uit de praktijk. Consequentie is een duur woord voor het feit dat alles wat je doet of niet doet gevolgen heeft.

Wederzijds respect

Als BeautyBank willen we werken vanuit wederzijds respect, wat betekent dit?
Heel kort houdt wederzijds respect in dat we rekening houden met elkaar. 

  • De aangesloten beauty-professionals houden rekening met de cliënten die zich mogen aanmelden via de BeautyBank. Zij maken kostbare tijd vrij in hun agenda’s voor een BeautyBank client, tijd waarop ze geen andere cliënten kunnen helpen.

Dan mogen we op zijn minst het respect verwachten van de cliënten dat zij rekening houden met de beauty-professionals!

  • Respect voor de beauty-professionals 
    We vragen de cliënten van de BeautyBank rekening te houden met de beauty-professionals. Wat betekent dit?

We kunnen dit niet vaak genoeg herhalen, 

  • houd je aan de afspraken die gemaakt worden in het gesprek met de verbinder. 
  • Houd je aan de termijnen. Neem binnen 5 werkdagen contact op met de beauty-professional nadat je de contactgegevens hebt ontvangen van de verbinder. 
  • Geef de details van de gemaakte afspraak door aan de verbinder. 

Respecteer de schaarse tijd van de beauty-professional

  • Mocht er iets gebeuren waardoor de gemaakte afspraak met de beauty-professional mogelijk niet door kan gaan laat dit dan DIRECT weten aan de beauty-professional. 
  • Niet communiceren of pas op het laatste moment afbericht betekent simpelweg dat jouw beurt over en uit is. Je ontneemt namelijk de professional de mogelijkheid een andere cliënt een behandeling te geven. 

De BeautyBank is er voor de cliënten maar we beschermen de beauty-professionals. Zonder beauty-professionals is er geen BeautyBank. 

Kortom houd je aan de gemaakte afspraken. Houd rekening met de beauty-professional door deze de mogelijkheid te geven nog iemand anders in te plannen. Communiceer ruim op tijd alleen dan zal er ruimte zijn voor een nieuwe afspraak. Te kort voor de afspraak afmelden betekent altijd vervallen van de mogelijkheid

Lees ook...

Popular Articles...