De doelstellingen van Stichting BeautyBank zijn:

  • Het helpen, aansporen en inspireren van mensen om te re-integreren in de samenleving, middels uiterlijke schoonheid het zelfvertrouwen en eigenwaarde van mensen op te bouwen en het zelfbeeld positief te versterken, onder andere door het bieden van belangeloos aangeboden behandelingen van kappers en andere aan uiterlijke verzorging gerelateerde zaken.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Statuten