Bestuur; Samenstelling, Benoeming, Beloning

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Een bestuurder kan meerdere functies en taakgebieden in zijn of haar portefeuille hebben.

Voorzitter
Karin Gombert Edwards
Algemene zaken, Organisatie en Externe relaties

Secretaris
Ronald Edwards
Algemene zaken, Marketing, ICT

Penningmeester
Daniella Venema
Financiën

Algemeen bestuurslid
Natasja Elmont
Beleidsondersteuning

Vincent de Paauw
Social media en PR

Raad van Advies
Alexandra Smith
Dionne Linskens
Brigiet Schoemakers

Organisatie onbezoldigd

De hele organisatie bestaat volledig uit onbezoldigde vrijwilligers. Ook het bestuur ontvangt géén vergoeding zodat alle gelden die binnenkomen volledig besteed kunnen worden aan de taken die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling van de stichting

Team verbinders

Naast het bestuur is een team van vrijwilligers actief die zich, evenals het bestuur allemaal onbezoldigd inzetten voor het tot stand brengen van de verbinding tussen de cliënten die zich aanmelden via de website BeautyBank.nl en de beauty-professionals die zich belangeloos inzetten voor deze cliënten.

Team Social media

Het social media team verzorgt de online activiteiten op social media waarmee we zowel onder de aandacht komen van de doelgroep waarvoor de stichting in het leven is geroepen als onder de aandacht van de beauty-professionals zonder wie de stichting haar werk niet zou kunnen verrichten

Beauty-professionals

Zonder de beauty-professionals, die zich allemaal belangeloos inzetten voor cliënten van de BeautyBank, zou de BeautyBank niet bestaan.

Documenten

Klik op de link om de documenten te openen

Beleidsplan BeautyBank 2019-2023