In libelle nummer 40 schrijft Carlijn Simons een prachtig artikel met de titel ‘Wat meer COMPASSIE graag’, ‘Daar wordt iedereen beter van. En we zijn heel trots dat Carlijn in haar artikel ook de BeautyBank naar voren brengt.

Voor wie de Libelle niet heeft, of nog niet heeft, we weten dat het blad heel veel doorgegeven wordt en lang wordt meegelezen hier alvast het artikel.

Lees ook...

Popular Articles...